Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, iż:
Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Demko z siedzibą we Wrocławiu, posługująca się numerem NIP 9231166604, zwana dalej "Administratorem".
2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e- mail: info@demkomaszyny.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej z Państwem umowy. Dodatkowo, Państwa dane osobowe przetwarzane będą  dla celów wymaganych przez przepisy prawa, tj. zwłaszcza dla celów podatkowych i rachunkowych.
4) odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące usługi pomocnicze na naszą rzecz, w tym zwłaszcza biuro rachunkowe, przewozowe, informatyczne (hosting), windykacyjne, prawne, pośrednictwa, marketingowe, także w razie potrzeby organy państwowe.
5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy stronom trzecim Państwa danych osobowych.
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
*     dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
*     wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
*     zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
*     statystycznych i archiwizacyjnych,
*     będą przechowywane przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa.
7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9) podanie przez Państawa danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych będzie skutkować odmową realizacji działań/zadań/zleceń/umów.
10) Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22. RODO

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Polityka Prywatności na stronie www. Informujemy ponadto, iż polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Demko została dostosowana do obecnych przepisów prawnych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.giodo.gov.pl.

Pozdrawiam,
Waldemar Przybyła

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych


Wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z przedstawieniem oferty handlowej, ew. zleceniem i realizacją usługi - firmie DEMKO, ul. Inowrocławska 54/12, 53-648 Wrocław w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz od 25 maja 2018 roku - w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.